Duurzame Energie

Particulier
Zonnepanelen

 • Wist u dat uw gemeente of provincie particulieren helpt om in duurzame energie te investeren? Men kan een Duurzaamheidslening afsluiten tegen scherpe rente tarieven "Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd een rentekorting van 3% op de 10- of 15- jaars vaste rente van SVn"

  De Duurzaamheidslening
  Met de Duurzaamheidslening kunt u bij uw gemeente geld lenen om uw woning energiezuinig te maken. Hiermee daalt de energierekening en wordt het wooncomfort vergroot. Ook draagt u bij aan het milieu door het terugdringen van de CO2-uitstoot. Stimuleringsfonds volkshuisvesting www.svn.nl

  Wie is SVn - Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ?

  SVn is een onafhankelijke financiële partner voor uw gemeente, provincie, woningcorporatie of andere marktpartij in volkshuisvesting. Zij ontwikkelen financieringsinstrumenten die door u ingezet kunnen worden om de doelstellingen op het gebied van wonen te realiseren. Zij denken met u mee over betaalbare en duurzame (financierings)oplossingen. Zij beheren revolverende fondsen waaruit zij laagrentende leningen verstrekken die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de fysieke woon- en leefomgeving in stadswijken en dorpskernen. Zij stimuleren particuliere investeringen in maatschappelijk gewenste projecten. Deze projecten zijn voor commerciële partijen vaak minder interessant. En zien het als onze taak om, in samenwerking met onze deelnemers en samenwerkingspartners, maatwerk te leveren om de projecten te realiseren.

  www.svn.nl
 • dan kunnen wij u objectief adviseren. Wij zetten voor u alle voor- en nadelen op een rijtje, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

  Waar let ik op alvorens zonnepanelen aan te schaffen ? Welke stappen moet ik hiervoor doorlopen en wat moet er overwogen worden, alvorens er besloten kan worden om te komen tot aanschaf ? We zullen aan de hand van onderstaande volgorde, de diverse stappen inkaderen. Waarmee we uiteindelijk een checklist samenstellen ten behoeve van het onderwerp.

  lees verder
 • Bent u op dit moment eigenaar van zonnepanelen op uw eigen woning en levert u electriciteit terug aan het openbare energienet, dan bent u volgens het Europese Hof van Justistie in beginsel aan te merken als ondernemer voor de omzetbelasting.

  MOET u als particulier nu iets doen?
  Hierop is geen eenduidig antwoord te geven.

  Zonnepanelen en Omzetbelasting

  Volgens de publicatie van het Ministerie van Financien "Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen" d.d. 7 november 2013, bestaat er geen verplichting om je aan te melden als ondernemer bij de belastingdienst.

  lees verder

Fase 0 - Afwegingen vooraf.

Aanleiding van de overwegingen ("Waarom wil ik dit traject ingaan ?") Afweging op basis van kosten. ("Is het kostenaspect voor mij het belangrijkst?") Afweging op basis van duurzaamheids- /groen-gedachte. ("Is het milieu-/duurzaamheidsaspect voor mij het belangrijkst?") Beide ("Zijn beide aspecten voor mij even belangrijk, in relatie tot elkaar?")

Vragen daarbinnen:

 1. Wat is mijn huidige energieverbruik ?
 2. Waarop wil ik bezuinigen (gas/elektra)?
 3. Waar kan ik nu al op bezuinigen?

Keuze-bepaling:

 1. Ik wil bezuinigen op elektra, middels investering in zonnepanelen.
 2. Ik wil bezuinigen op gas.
 3. Beide.

Keuze 1. Ik wil bezuinigen op elektra middels investering in zonnepanelen.

 1. Kijk wat de hoogte is van verbruik elektra op jaarbasis.
 2. Wat is mijn beschikbare budget; wellicht moet ik hiervoor lenen? (kom ik in aanmerking voor een Duurzaamheidslening?
 3. Zijn er subsidies of belasting-voordelen? (Op dit moment is de BTW terug te vorderen; zie afzonderlijk document m.b.t. BTW terugvordering)

Fase 1 - Orientatie.

 1. Waar zou ik eventueel zonnepanelen kunnen plaatsen? Wat is de beschikbare ruimte, wat is de richting v/h dak, hellingshoek, soort dak (plat of schuin)? Wat zijn de beperkende omgevingsvariabelen (schoorsteen, luchtuitlaat, bomen, huizen) m.b.t. slagschaduw en zijn deze te beïnvloeden?
 2. Wat is de gewenste opbrengst in kWh?
 3. Monitoring van de installatie, middels moderne internet-tools, noodzaak voor controle van werking en opbrengst.
 4. Welke kleur panelen wil ik, esthetisch aspect?
 5. Zijn er daken in mijn omgeving om ervaringen te toetsen?
 6. Is mijn elektriciteitsmeter geschikt? Let op : een draaischijfmeter draait terug, maar registreert niet de teruggeleverde hoeveelheid (dit is nodig voor de BTW-terugvordering). Daarnaast zijn er digitale meters die noch terugdraaien noch registreren; deze moeten dus vervangen worden door de digitale slimme meter.

U heeft nu een aantal basispunten, op basis waarvan gericht op internet kan worden gezocht naar diverse informatie-sites.


Fase 2 - Selectie Aanbieders.

U kunt nu op internet in contact komen met diverse leveranciers in de regio.
Vele systemen bieden 5 partijen die u vervolgens offreren en/of contact opnemen voor een advies-gesprek.
ADVIES : voer een gesprek op lokatie; U bent niet de deskundige. Niemand kan een passende offerte maken als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Zonder de dakafmetingen en de beperkingen daarop, tevens de aanleg-route voor bekabeling, is elke offerte zinloos. Plaatsing panelen door leverancier of zelf, of gedeeltelijk.
ADVIES bij zelfplaatsing : laat de oplevering van de werkende installatie door de leverancier uitvoeren i.v.m. garanties. Het kost niet veel en je hebt zekerheid over de uiteindelijke werking en kwaliteit; doorgaans geven installateurs 1 jaar garantie op de installatie binnen het 1e jaar geheel kostenloos. Na 1e jaar zijn vervolgens de seizoensinvloeden beproefd.


Fase 3 - Offertes.

 1. Geef de volgende zaken/wensen duidelijk aan (deze punten moeten in de offertes aan de orde komen):
  • Gewenste netto opbrengst in kWh.
  • PV Panelen opbrengstgarantie (0-25 jaar)
  • lPV Panelen hardwaregarantie (0-12 jaar)
  • Fabrieksgarantie omvormer; kan ik deze evt verlengen?
  • Zijn de garanties afgegeven door fabrikant of leverancier?
  • Is de prestatie van de installatie meetbaar, middels moderne monitoring?
  • Betalingscondities
 2. Met wie zit u aan tafel, de deskundige die tevens het systeem ontwerpt, of anders?
 3. Vraag om inzage in de opbrengst en dus het rendement.
 4. Wat zijn de garanties van de pv panelen, de omvormer, de opstelling, de bekabeling?
 5. Welke aanpassingen zijn er nodig in de meterkast; wat zijn de eisen van de netbeheerder (o.a. 3 fasen eis Cogas vanaf 3800 kW )?
 6. Layout op dak; bij twijfel, ontwerp middels tekening, tevens kabelroute.
 7. Invloed van slagschaduw en overige omgevingsvariabelen in kaart gebracht, evt middels 3-D ontwerp en schaduw-simulatie.
 8. Keuze bepaling string-, serie-verdeling
 9. Hoe wordt het ontwerp gerealiseerd, turnkey of zijn er restpunten c.q. stelposten?
 10. Regionale leverancier, zij hebben regionale voordelen.
 11. Als er vraagtekens zijn over bovenstaande, heb ik dan wel een juiste leverancier aan tafel? Vergelijk appels met appels.

Fase 4 - Realisatie.

 1. Wie voert de installatie uit; is dit tevens de leverancier of een derde partij?
 2. De regie moet je leggen bij de opdrachtnemer; voorkom dat uzelf om welke reden dan ook regievoerder wordt.
 3. Controleer als opdrachtgever dat e.e.a. conform de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd.
 4. Opleveringsrapport na werkende oplevering, alle onderdelen, geen restpunten.
 5. Betalingsconditie, betalen bij- of na oplevering; niet vooraf.


Wanneer bent u ondernemer?

Als u regelmatig en tegen vergoeding door middel van zonnepanelen stroom levert aan het energiebedrijf bent u ondernemer.

Wat als u zich niet aanmeldt?

In dat geval valt u automatisch onder de KOR. Daarmee vervallen de administratieve verplichtingen. Echter kunt u GEEN BTW terugvorderen. Niet het feit dat u BTW terugvraagt bepaald dat u ondernemer bent, MAAR het feit dat u energie aan het energie-net retour levert! Ga hier naar de publicatie van de rijksoverheid.